Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Mongolian Polish Russian Slovak
Z

Zajímavosti z okolí

Pivovar Groll

Minipivovar Groll se nachází v historickém objektu Lautensackovský dům, který vznikl sloučením několika domů původní zástavby zvané Rychtářka.

Domy stavěl a projektoval v 1. polovině 18. století sám Jakub Auguston, tedy ten, který vystavěl i zámky v Nebílovech, Trpistech a Mirošově. Domy pak vlastnilo několik majitelů, až nakonec v roce 1804 se majitelem, který dal domu nejen jeho současnou klasicistní podobu, ale i nynější pojmenování, stal Gottfried Vilém Lautensack a po něm jeho syn Jan.

Tito vlastníci znamenají ve vývoji domu zřetelný předěl, neboť vtiskli domu jednotný styl, noblesu a díky nově vybudované kapli i statut sakrální stavby. Kolem objektu pak nechali zbudovat na svoji dobu neuvěřitelně okázalou zahradu s důmyslným zavlažováním z nedaleké Mlýnské strouhy. Přestože od časů posledního Lautensacka nebylo kromě drobností do panství investováno, byl objekt i přes značné poškození vyhlášen historicky velmi hodnotnou nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu památek v Praze a po rozsáhlé rekostrukci zůstal do dnešních dnů jediným a posledním solitérem původní zástavby Rychtářky.